төмрийн хүдрийг соронзон тусгаарлагчаар ашигласан болно