барилгын хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрүүдийн жагсаалтыг жагсаав