хятадын тээрэм боловсруулах үйлдвэрийг дахин борлуулах