дунд зэргийн ил уурхайн боловсруулах тоног төхөөрөмж