бутлуурын тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг сунгаж болно