эрдэс боловсруулах үйлдвэрийн зураг төсөл барилгын ажил