баруун бенгаль дахь төмөр болон хүдрийн овоолгын үйлдвэрлэлийн жагсаалт