блок үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжийг usa -д ашигласан