дэлгэцийн конвейерийн шураг гаргах загвар төлөвлөгөө