уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн зөвлөгөө өгөх нөхцөл байдал